Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych klimatyzacji w obiektach BiOSG

26.04.2019 10.05.2019 00:00

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do usunięcia zawilgocenia ścian w budynkach nr 10 i 12 wchodzących w skład Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu.

24.04.2019 10.05.2019 00:00

Wykonanie remontu budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w m. Ustrzyki Górne.

24.04.2019 07.05.2019 00:00

Wykonanie usługi kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w obiektach BiOSG.

18.04.2019 10.05.2019 00:00

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych urządzeń w kotłowniach znajdujących się w obiektach BiOSG.

15.04.2019 26.04.2019 00:00

Wykonanie usługi czyszczenia pasa drogi granicznej.

15.04.2019 24.04.2019 00:00

Dostawa wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 l wraz z dzierżawą dystrybutorów do Oddziału SG w Przemyślu. Dostawa wody mineralnej w butelkach o poj. 1,5 l oraz 0,5 l do poszczególnych PSG oraz do Oddziału SG w Przemyślu

15.04.2019 19.04.2019 23:59

Dostawa regałopalet na materiały zapalne z wanną wychwytową cynkowaną dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

12.04.2019 19.04.2019 00:00

Wykonanie remontu budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w PSG w m. Ustrzyki Górne.

04.04.2019 15.04.2019 00:00

Dostawa klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w obiektach BiOSG.

22.03.2019 11.03.2019 00:00
do góry