Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre ".

07.06.2019 25.06.2019 00:00

Dostawa materiałów i sprzętu łączności radiowej.

04.06.2019 10.06.2019 23:59

Dostawa urządzenia filtrowentylacyjnego typ RAK-1000-R z ramieniem ERGO LUX-L/2-R

21.05.2019 27.05.2019 00:00

Dostawa sprzętu do sieci teleinformatycznej.

21.05.2019 28.05.2019 23:59

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

20.05.2019 28.05.2019 23:59

Wykonanie usługi dezynsekcji oraz deratyzacji na terenie SOdC w Przemyślu.

20.05.2019 31.05.2019 00:00

Rozbudowa instalacji RTV i montaż telewizorów w SOdC wraz z wykonaniem dokumentacji.

16.05.2019 07.06.2019 00:00

Dostawa mebli do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

15.05.2019 22.05.2019 00:00

Wymiana elementów liniowych instalacji systemu sygnalizacji pożaru Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

15.05.2019 28.05.2019 00:00

Wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego wentylacji mechanicznej w obiektach BiOSG.

08.05.2019 17.05.2019 00:00
do góry