Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

21.10.2019 30.10.2019 23:59

Dostawa papieru ksero dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

21.10.2019 30.10.2019 23:59

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych

17.10.2019 28.10.2019 23:59

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

14.10.2019 25.10.2019 23:59

Usługa przechowywania 4 koni służbowych będących na stanie Placówki Straży Granicznej w m. Czarna Górna

04.10.2019 14.10.2019 00:00

Dostawa z montażem żaluzji aluminiowych poziomych w pomieszczniach komendy BiOSG

30.09.2019 07.10.2019 23:59

Dostawa stołów i krzeseł do BiOSG w Przemyślu

30.09.2019 08.10.2019 23:59

Wykonanie usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, wód opadowych, piaskowników oraz separatora tłuszczu zlokalizowanych przy obiektach BiOSG.

25.09.2019 04.10.2019 00:00

Usunięcie kolizji linii napowietrznej NN z projektowanym garażem na terenie PSG Hermanowice

18.09.2019 27.09.2019 00:00

Dostawa z montażem mebli do komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

13.09.2019 20.09.2019 23:59

Wybierz Strony

do góry