Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Usługa sprzedaży oleju napędowego dla potrzeb Placówki SG w Lubaczowie

25.07.2019 31.07.2019 00:00

Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów w pasie drogi granicznej.

10.07.2019 31.07.2019 00:00

Świadczenie usług przeglądu okresowego stanu technicznego wraz z konserwacją stałą i naprawą sprzętu gastronomicznego oraz naprawą sprzętu AGD.

08.07.2019 15.07.2019 23:59

Dostawa systemu zarządzania kamerami do automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych.

03.07.2019 18.07.2019 23:59

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre ".

28.06.2019 17.07.2019 00:00

Remont rozdzielni NN stacji TRAFO 75 w m. Przemyśl

18.06.2019 01.07.2019 00:00

Dostawa papieru ksero dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

13.06.2019 18.06.2019 23:59

Dostawa koni dla potrzeb służbowych.

12.06.2019 12.07.2019 00:00

Dostawa sprzętu gastronomicznego.

10.06.2019 19.06.2019 23:59

Dostawa sprzętu gastronomicznego- szaf mroźniczych oraz szafy chłodniczej.

10.06.2019 19.06.2019 23:59
do góry