Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Usunięcie kolizji linii napowietrznej NN z projektowanym garażem na terenie PSG Hermanowice

18.09.2019 27.09.2019 00:00

Dostawa z montażem żaluzji aluminiowych poziomych w pomieszczniach komendy BiOSG

16.09.2019 23.09.2019 23:59

Dostawa z montażem mebli do komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

13.09.2019 20.09.2019 23:59

Zakup sprzętu gastronomicznego.

10.09.2019 19.09.2019 23:59

Zapytanie ofertowe na zapewnienie obsługi konferencyjnej, gastronomicznej i hotelowej dla uczestników spotkania roboczego (konferencji) w dniach 14-15 października 2019 roku.

10.09.2019 20.09.2019 15:00

Dostawa wózka podnośnikowego elektrycznego typ CDD1030Mp

09.09.2019 18.09.2019 23:59

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa instalacji RTV i montaż telewizorów w SOdC wraz z wykonaniem dokumentacji".

05.09.2019 18.09.2019 23:59

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach nr 10,12 i 12A Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców znajdujących się na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

22.08.2019 16.09.2019 00:00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa i dostosowanie Pomieszczeń Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych w bud. Nr 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi ".

03.07.2019 12.07.2019 00:00

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre ".

28.06.2019 17.07.2019 00:00

Wybierz Strony

do góry