Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach nr 10,12 i 12A Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców znajdujących się na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

22.08.2019 16.09.2019 00:00

Usługa przechowywania 4 koni służbowych będących na stanie Placówki Straży Granicznej w m. Ustrzyki Górne

19.08.2019 26.08.2019 00:00

Dostawa umundurowania specjalistycznego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności minersko-pirotechniczne.

16.08.2019 23.08.2019 00:00

Świadczenie usługi w zakresie prania pościeli, odzieży ochronnej i roboczej oraz przedmiotów umundurowania specjalistycznego.

16.08.2019 23.08.2019 00:00

Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów w pasie drogi granicznej.

10.07.2019 31.07.2019 00:00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa i dostosowanie Pomieszczeń Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych w bud. Nr 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi ".

03.07.2019 12.07.2019 00:00

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre ".

28.06.2019 17.07.2019 00:00

Dostawa koni dla potrzeb służbowych.

12.06.2019 12.07.2019 00:00

Wymiana elementów liniowych instalacji systemu sygnalizacji pożaru Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

15.05.2019 28.05.2019 00:00

Dostawa książek, formularzy, teczek- okładek, tarcz i figur strzelniczych

10.05.2019 12.06.2019 23:59

Wybierz Strony

do góry