Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:,,Przebudowa i dostosowanie Pomieszczeń Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych w bud. nr 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi". - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:,,Przebudowa i dostosowanie Pomieszczeń Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych w bud. nr 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi".

Jan Szkoła
11.06.2019

do góry