Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa i dostosowanie Pomieszczeń Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych w bud. Nr 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi ". - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

do góry