Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa i dostosowanie Pomieszczeń Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych w bud.nr 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi" - Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

do góry