Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 8/SZ/2021

27.05.2021
Wykonanie EKG wysiłkowego z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Poniżej 750 000 Euro 08.06.2021 11:00

Postępowanie 4/SZ/2021

27.04.2021
Świadczenie usług stomatologicznych dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w miejscowości Przemyśl poniżej 750 000 euro 07.05.2021 11:00

Postępowanie nr 46/SZ/2020

14.12.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dotyczących funkcjonariuszy i pracowników BiOSG poniżej 750000 euro 29.12.2020 12:00

Postępowanie nr 47/SZ/2020

14.12.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dot. osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 750000 euro 29.12.2020 11:30

Postępowanie nr 43/SZ/2020

27.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy poniżej 750000 euro 11.12.2020 11:30

Postępowanie nr 42/SZ/2020

04.12.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dot. funkcjonariuszy i pracowników BiOSG poniżej 750000 euro 04.12.2020 12:00

Postępowanie nr 41/SZ/2020

04.12.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dot. osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 750000 euro 04.12.2020 11:30

Postępowanie nr 38/SZ/2020

03.12.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dotyczących osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. Poniżej 750 000 EURO 26.11.2020 09:00

Postępowanie nr 27/SZ/2020

12.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 10.11.2020 10:00

Postępowanie nr 32/SZ/2020

05.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dot. osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Poniżej 750 000 EURO 17.11.2020 10:00
do góry