Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 42/SZ/2022

28.11.2022
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego ogólnego stanu zdrowia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. poniżej 750.000 euro 09.12.2022 10:00

Postępowanie Nr 43/SZ/2022

28.11.2022
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (wymaz z nosogardła) u osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. poniżej 750.000 Euro 09.12.2022 11:00

Postępowanie 41/SGMiŻ/2022

14.11.2022
Dostawa jaj kurzych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu powyżej 140 000 EURO 19.12.2022 10:00

Postępowanie nr 37/SZ/2022

08.11.2022
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki pielęgniarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. poniżej 750.000 Euro 17.11.2022 11:00
do góry