Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 13/SZ/2020

11.08.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG w ramach badań profilaktycznych. Poniżej 750 000 EURO 25.08.2020 09:00

Postępowanie nr 11/SZ/2020

11.08.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 21.08.2020 09:00

Postępowanie nr 9/SGMiK/2020

28.07.2020
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni Placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Poniżej 139 000 EURO 11.08.2020 11:00

Postępowanie nr 8/SBiON/2020

20.07.2020
Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa poniżej 5350000 euro 10.08.2020 09:30
do góry