Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 7/SBiON/2019

28.11.2019
Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru. Powyżej 5 548 000 euro 02.08.2019 10:00

Postępowanie nr 30/SGMiŻ/2018

16.10.2018
Dostawa pieczywa dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Powyżej 144 000 21.11.2018 11:00

Postępowanie nr 29/SZ/2019

18.11.2019
Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych i osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750 000 euro 14.11.2019 09:30

Postępowanie nr 20/SZ/2019

23.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w ramach badań profilaktycznych. Poniżej 750 000 Euro 06.11.2019 09:30

Postępowanie nr 19/SZ/2019

22.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy. Poniżej 750 000 Euro 05.11.2019 09:30

Postępowanie nr 14/SZ/2019

02.08.2019
Wykonanie EKG wysiłkowego z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG poniżej 750 000 euro 13.08.2019 11:00

Postępowanie 11/WŁiI/2019

30.07.2019
Dostawa optoelektronicznych systemów nadzoru w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 powyżej 144 000 euro 16.09.2019 11:00

Postępowanie nr 8/SZ/2019

06.06.2019
Świadczenie usług stomatologicznych dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750 000 euro 18.06.2019 11:00

Postępowanie nr 3/SGMiK/2019

15.02.2019
Dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz obiektów Placówek BiOSG poniżej 144 000 euro 28.02.2019 10:00

Postępowanie 33/SGMiŻ/2018

12.12.2018
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu powyżej 144 000 euro
do góry