Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postepowanie nr 7/SBiON/2016

04.06.2016
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa PSG w m. Wetlina Poniżej 5 225 000 Euro 22.06.2016 11:00

Postępowanie nr 5/SGMiK/2016

06.04.2016
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni Placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000 euro 15.04.2016 11:00

Postępowanie nr 1/SZ/2016

08.02.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego ogólnego stanu zdrowia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową

Postępowanie nr 4/SGMiK/2016

30.03.2016
Dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowej BiOSG w Przemyślu oraz obiektów Placówek SG poniżej 135 000 euro 10.03.2016 09:30

Postepowanie nr 44/SZ/2015

28.01.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych podstawowych i uzupełniających dla Placówki Straży Granicznej w Wetlinie i Sanoku

Postępowanie nr 40/SZ/2015

13.01.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego ogólnego stanu zdrowia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową

Wybierz Strony

do góry