Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW

Emilia Sidor
17.11.2022

16 listopada w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG odbyły się warsztaty dotyczące dokumentów wydawanych cudzoziemcom. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze BiOSG z pionu ds. cudzoziemców, operacyjno-śledczego oraz przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uczestników przywitał Z-ca Komendanta BiOSG ds. granicznych płk SG Sławomir Klekotka. W trakcie warsztatów przedstawiono zagadnienia dotyczące dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, omówiono rodzaje zabezpieczeń i algorytm postępowania strażników granicznych w przypadku ujawnienia fałszywych dokumentów.

W spotkaniu wzięli udział m.in.  Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Rzeszowie Pani Małgorzata Waksmundzka-Szarek, Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców BiOSG ppłk SG Dorota Mączka, Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego mjr SG Monika Kubas. 

Ścisła współpraca Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego to konsekwencja zawartego porozumienia, na bazie którego ekspert kryminalistyki Straży Granicznej z zakresu technicznych badań dokumentów mjr SG Dariusz Broda udziela wsparcia m.in. pracownikom Urzędu Wojewódzkiego przyjmującym wnioski o nadanie Karty Polaka.

Wspólne szkolenie było okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki pobytu cudzoziemców w Polsce, a także dało możliwość wymiany doświadczeń.

 • Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
  Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
 • Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
  Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
 • Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
  Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
 • Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
  Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
 • Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
  Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
 • Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
  Spotkanie funkcjonariuszy BiOSG z przedstawicielami PUW
do góry