Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Aktualna sytuacja na podkarpackim odcinku granicy państwowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Aktualna sytuacja na podkarpackim odcinku granicy państwowej

04.08.2022

Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą funkcjonują następujące przejścia graniczne:

Korczowa-Krakowiec (ruch osobowy oraz towarowy)

UWAGA! DOTYCZY PRZEJŚCIA GRANICZNEGO KORCZOWA-KRAKOWIEC. W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem infrastruktury do odprawy autokarów na platformie autostradowej strona ukraińska czasowo (do odwołania) wstrzymała odprawy autokarów na kierunku wyjazdowym z Ukrainy/wjazd do Polski. Autobusy są kierowane na sąsiednie przejścia graniczne. Odprawa autobusów  na kierunku wyjazdowym z Polski / wjazd do Ukrainy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Medyka-Szeginie (ruch osobowy, w tym pieszy oraz towarowy)

Budomierz-Hruszew (ruch osobowy oraz towarowy)

Budomierz - od 15 czerwca pilotażowo wprowadzono odprawę samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t (wcześniej tylko ruch osobowy i pojazdów do 3,5 t). Program wprowadzono czasowo na okres 6 miesięcy. Dotyczy on środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów, które podlegają kontroli granicznej i celnej. Kontrola graniczna samochodów osobowych oraz autobusów realizowana jest na dotychczasowych zasadach. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wzrost przepływu towarów przez granicę z Ukrainą.

Krościenko-Smolnica (ruch osobowy oraz towarowy do 7,5 ton)

Przemyśl-Mościska (ruch kolejowy osobowy)

Z uwagi sytuację migracyjną, decyzją Komendanta Głównego SG doraźnie wprowadzono odprawę ruchu pieszego (kierunek z Ukrainy do Polski) na wszystkich drogowych przejściach granicznych z Ukrainą. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla uchodźców z Ukrainy >>>gov.pl<<<

Informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na przekroczenie granicy /wyjazd z Polski/  >>> granica.gov.pl<<<

Zasady przekraczania granicy z Ukrainą (m.in. aplikacja diia.pl, pomoc humanitarna, zwierzęta ) >>>strona internetowa BiOSG<<<<

 

 

 

 

 

 

 

do góry