Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Aktualna sytuacja na podkarpackim odcinku granicy państwowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Aktualna sytuacja na podkarpackim odcinku granicy państwowej

16.11.2022

Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą funkcjonują następujące przejścia graniczne:

Korczowa-Krakowiec (ruch osobowy oraz towarowy)

Medyka-Szeginie (ruch osobowy, w tym pieszy oraz towarowy)

Budomierz-Hruszew (ruch osobowy oraz towarowy do 7,5 ton)

Krościenko-Smolnica (ruch osobowy oraz towarowy do 7,5 ton)

Przemyśl-Mościska (ruch kolejowy osobowy)

Z uwagi na sytuację migracyjną, decyzją Komendanta Głównego SG doraźnie wprowadzono odprawę ruchu pieszego (kierunek z Ukrainy do Polski) na wszystkich drogowych przejściach granicznych z Ukrainą.

 

 

W porozumieniu ze stroną ukraińską, w drogowym przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec, w kierunku z Ukrainy do Polski, zostały uruchomione pasy do odprawy pojazdów ciężarowych nieprzewożących ładunku.

Informujemy, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2022 roku pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony są odprawiane wyłącznie w drogowych przejściach granicznych z Ukrainą:

  • Budomierz – Hruszew (woj. podkarpackie)
  • Krościenko – Smolnica (woj. podkarpackie)
  • Zosin – Ustiług (woj. lubelskie)
  • Dołhobyczów – Uhrynów (woj. lubelskie)

Tym samym odprawy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony będą możliwe wyłącznie na drogowych przejściach granicznych:

  • Korczowa – Krakowiec (woj. podkarpackie)
  • Medyka - Szeginie (woj. podkarpackie)
  • Dorohusk - Jagodzin (woj. lubelskie)
  • Hrebenne – Rawa Ruska (woj. lubelskie)

W przypadku przewozu towarów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (IJHARS) – kontrole prowadzone będą na dotychczasowych zasadach w wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami punktach kontroli granicznej. 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla uchodźców z Ukrainy >>>gov.pl<<<

Informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na przekroczenie granicy /wyjazd z Polski/  >>> granica.gov.pl<<<

Zasady przekraczania granicy z Ukrainą (m.in. aplikacja diia.pl, pomoc humanitarna, zwierzęta ) >>>strona internetowa BiOSG<<<<

 

 

 

 

 

 

 

do góry