Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Dostawa urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej.

21.04.2015 16.04.2015 00:00

Wykonanie usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz separatora tłuszczu zlokalizowanych przy obiektach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

21.04.2015 14.04.2015 00:00

Usługa dostępu do internetu LTE w postaci doładowań na kartę w sieci PLUS

15.04.2015 09.04.2015 00:00

Usługa dostępu do internetu LTE w postaci doładowań na kartę w sieci PLUS

15.04.2015 09.04.2015 00:00

Usługa dostępu do internetu LTE w postaci doładowań na kartę w sieci PLUS

15.04.2015 09.04.2015 00:00

Dostawa materiałów biurowych.

10.04.2015 07.04.2015 00:00

Przygotowanie zbiorników paliwowych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do przeprowadzenia rewizji wewnętrznej z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego oraz przeprowadzenie litrażowania metodą objętościową z udziałem Urzędu Miar.

10.04.2015 01.04.2015 00:00

Dostawa materiałów promocyjnych i sportowych - cz. I.

08.04.2015 23.04.2015 00:00

Dostawa materiałów edukacyjnych i biurowych.

08.04.2015 31.03.2015 00:00

Dostawa materiałów promocyjnych i sportowych - cz. II.

08.04.2015 31.03.2015 00:00

Wybierz Strony

do góry