Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG

Emilia Sidor
24.03.2023

21 i 22 marca w placówce SG w Stuposianach odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Straży Granicznej na Podkarpaciu. Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności BiOSG w 2022 roku oraz wyznaczenie kierunków na najbliższe miesiące.

Wyjazdowej odprawie przewodniczył Komendant Oddziału gen. bryg. SG Andrzej Popko oraz Zastępcy Komendanta, płk SG Sławomir Klekotka i płk SG Robert Kielar.  W spotkaniu uczestniczyli naczelnicy wydziałów BiOSG, komendanci wszystkich podkarpackich placówek SG, a także przedstawiciel Biura Spraw Wewnętrznych SG i Biura Lotnictwa SG.

Podczas dwudniowej odprawy podsumowano przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłym roku oraz omówiono kolejne, planowane inwestycje. Poruszono również zagadnienia dotyczące sytuacji migracyjnej na odcinku ochranianym przez BiOSG w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Agenda spotkania objęła również tematy finansów i spraw kadrowych.

Spotkanie było okazją do poruszenia najważniejszych kwestii związanych z ochroną granicy państwowej oraz realizacją zadań przez poszczególne placówki SG.

Na zakończenie odbył się pokaz najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych w poszczególnych placówkach SG na Podkarpaciu. Przedstawiono zakupione niedawno elementy uzbrojenia oraz statki bezzałogowe wykorzystywane na granicy. Uczestnicy odprawy zobaczyli również egzemplarz z odebranej dzień wcześniej partii najnowszych samochodów terenowych Straży Granicznej. Nie zabrakło również nawiązań do tradycyjnych form pełnienia służby z wykorzystaniem koni i psów służbowych. 

 • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
  Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
 • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
  Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
 • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
  Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
 • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
  Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
 • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
  Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
 • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
  Odprawa służbowa kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG
do góry