Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 14 fałszywych stempli w paszporcie ob. Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

14 fałszywych stempli w paszporcie ob. Ukrainy

05.07.2021 P. Z.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Korczowej ujawnili w paszporcie 48-letniej Ukrainki czternaście fałszywych odbitek stempli litewskiej, węgierskiej i greckiej kontroli granicznej. Fałszywki miały uwiarygadniać historię wcześniejszych podróży cudzoziemki do UE.

  • kontrola dokumentów na granicy państwa
    kontrola dokumentów na granicy państwa

Do ujawnienia doszło w sobotę (3 lipca) na przejściu granicznym w Korczowej. Cudzoziemka została zatrzymana w trakcie kontroli na wjazd do Polski.

Strażnicy graniczni zakwestionowali autentyczność odbitek stempli kontroli granicznej zamieszczonych w jej paszporcie. Stemple miały potwierdzać rzekome, wcześniejsze podróże do Litwy, Węgier oraz Grecji. Łącznie ujawniono czternaście takich odbitek. Podczas kontroli mundurowi z SG skorzystali ze specjalistycznego sprzętu do badania autentyczności dokumentów. Pomocna okazała się również współpraca międzynarodowa realizowana przez SG. Szybko potwierdzono, że cudzoziemka w rzeczywistości nie przekraczała granicy w dniach wskazanych na odbitkach stempli.

Postawiono jej zarzuty wykorzystania fałszywych dokumentów do czego się przyznała. Dobrowolnie poddała się karze czterech miesięcy pozbawiania wolności w zawieszeniu na rok.  Odmówiono jej wjazdu i skierowano na Ukrainę.

Od początku 2021 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG ujawnili prawie 2300 fałszywych dokumentów. Wśród nich było ponad 130 nieprawdziwych odbitek stempli kontroli granicznej. Ponad 1,6 tys. fałszywek to dokumenty związane z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce.

do góry