Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Praktyki i staże w BiOSG -

Nawigacja

Praktyki i staże w BiOSG

Praktyki i staże w BiOSG

Łukasz Napora
10.01.2023

W Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej możliwa jest organizacja:

  • praktyki studenckiej;
  • praktyki absolwenckiej;
  • stażu dla osoby bezrobotnej.

Zasady organizacji praktyk i staży w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej określone zostały w decyzji Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i staży dla osób bezrobotnych w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu (>>>>LINK>>>>).

Zasady organizacji praktyk studenckich mają zastosowanie do studentów krajowych szkół wyższych. Wnioski studentów uczelni zagranicznych oraz utworzonych przez nie uczelni i filii, są rozpatrywane indywidualnie. Przedmiotowe regulacje nie dotyczą osób zatrudnionych i pełniących służbę w strukturach Straży Granicznej.

W pozostałym zakresie Decyzje dotyczące praktyk i staży nieuregulowane w niniejszej decyzji / zasadach będą rozpatrywane w trybie indywidualnym.

BiOSG organizuje staże przeznaczone dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne oraz dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Urząd pracy kieruje do BiOSG osoby bezrobotne spełniające wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wymienione we wniosku Komendanta BiOSG o organizację stażu dla osób bezrobotnych.

Staż dla osób bezrobotnych w BiOSG odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą albo prezydentem miasta – urzędem pracy a BiOSG.

Zainteresowani odbyciem stażu dla osób bezrobotnych powinni zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu.

 

Szczegółowe informacje o praktykach i stażach w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej można uzyskać pod numerem telefonu:

  • 16 673 22 54
  • 16 673 20 77
  • 16 673 28 75

oraz adresem mailowym wkisz.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

 


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na praktyki w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu:

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych >>>LINK>>>

 

 

do góry