Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej GRUPA STANOWISK POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

GRUPA STANOWISK POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Anna Trawnicka
25.10.2019

OGŁOSZENIA O NABORACH na stanowiska pomocniczo - obsługowe: (Rozwinięcie następuje po kliknięciu w powyższy tekst)

W chwili obecnej Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG prowadzi nabór na stanowiska w grupie stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi:

 

1. SPRZĄTACZKA w Sekcji Gospodaki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - ogłoszenie o naborze z dnia 08 lipca 2020 r. - termin skałdania aplikacji minął 24 lipca 2020 r.

2.KONSERWATOR w Placówce Straży Granicznej  w Huwnikach- ogłoszenie o naborze z dnia 29 lipca 2020 r. - termin skałdania aplikacji minął 11 sierpnia 2020 r.

 

Nabory na stanowiska ogłoszone we wcześniejszych terminach zostały zakończone.

Wyniki naborów publikowane są w zakładce:

Zachęcamy do zapoznania się z niżej opisanymi informacjami dotyczącymi procedury naboru na stanowiska cywilne.

Komisje powoływane przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w celu przeprowadzenia rekrutacji działają zgodnie z niżej przedstawioną procedurą:

 

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA

W GRUPIE STANOWISK POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny 16 673 22 54

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Nabór na stanowiska w grupie stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi odbywa się zgodnie z Decyzją Nr 190 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej w Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, poprzez ogłoszenie informacji o wolnych stanowiskach pracy w:

  • miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG (m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu)
  • Powiatowym Urzędzie Pracy
  • na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału SG: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/

 

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 15:30 pod nr tel. (016)  673  2254; 673 2875 oraz 673 2077

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG w Przemyślu

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych /PRZEJDŹ/.
do góry