Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Inspektor Ochrony Danych - Ochrona danych osobowych -

Nawigacja

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

016713
21.06.2019

Nazwa i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Nazwa

 Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Bieszczadzkiego Oddziału SG  

Adres

ul. Adama Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Email

woi.biosg@strazgraniczna.pl

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Nazwa

 Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji

Bieszczadzkiego Oddziału SG  

Adres

ul. Adama Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Email

woi.biosg@strazgraniczna.pl

Nr telefonu/faksu

tel.: +48 (16) 673 21 11

fax:  +48 (16) 673 27 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (art. 15-21 RODO):

  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu
do góry