Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Ustrzykach Górnych - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Ustrzykach Górnych

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych
Ustrzyki Górne 21, 38-714 Ustrzyki Górne, tel. +48 013 461 69 00

Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych rozpoczęła wykonywanie zadań w ochronie granicy państwowej w dniu 6 listopada 2000 roku.

Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych ochrania odcinek polsko - ukraińskiej granicy państwowej długości ok. 31 km, na wschód od styku trzech granic, z wyłączeniem góry Krzemieniec (okolice Trójstyku ochrania Placówka SG w Wetlinie), aż do styku z odcinkiem granicy ochranianym przez Placówkę SG w Stuposianach

Znajdują się tu najwyższe szczyty Bieszczad : Tarnica, Krzemień, Halicz, Wielka Rawka, Połonina Caryńska oraz szereg mniejszych szczytów i pasm górskich chętnie odwiedzanych przez turystów. Praktycznie, cały teren działania placówki jest rejonem atrakcyjnym turystycznie i objętym ochroną z uwagi na przynależność do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W południowej części odcinka przebiegają cztery ważne bieszczadzkie szlaki turystyczne :

  • czerwony - biegnący z m. Wołosate na Połoninę Wetlińską;
  • niebieski - biegnący z m. Pszczeliny w kierunku Wielkiej Rawki i dalej na Krzemieniec;
  • zielony - biegnący z m. Wetlina do Przełęczy Przysłup;
  • żółty - biegnący pomiędzy Małą Rawką i Wielką Rawką.

Cały teren służbowej odpowiedzialności jest terenem o dużym zalesieniu, poprzecinanym licznymi jarami i wąwozami, którymi płyną potoki wpadające głównie do rzeki San i potoku Wołosaty. Znajduje się tu dobrze rozwinięta baza turystyczna. Miejscowość Ustrzyki Górne położona jest 4 km od granicy państwa z Ukrainą przy tzw. obwodnicy bieszczadzkiej.

Placówka SG w Ustrzykach Górnych od północy graniczy z Placówką SG w Stuposianach, a od zachodu z Placówką SG w Wetlinie podległą od 1 czerwca 2009 r. Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Przemyślu. Rejon działania placówki obejmuje część gminy Lutowiska.

do góry