Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Zgłoś korupcję -

Nawigacja

Zgłoś korupcję

Zgłoś korupcję

Redaktor
25.11.2015

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).

Jeśli znane Ci są takie zachowania, poinformuj
Wydział VII Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Przemyślu
tel. (016) 673 21 32 w godz. od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)

lub wyślij e-mail na adres: bsw.bieszczadzki@strazgraniczna.pl 

PAMIĘTAJ!!!
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.

do góry