Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Zgłoś korupcję -

Nawigacja

Zgłoś korupcję

Zgłoś korupcję

Redaktor
25.11.2015

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).

Jeśli znane Ci są takie zachowania, poinformuj

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa

telefon: +48 22 500 4037

fax: +48 22 500 4733lub wyślij e-mail na adres: bsw.sg@strazgraniczna.pl
 

PAMIĘTAJ!!!
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.

do góry