Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Nowoczesne kamery termowizyjne w rękach strażników granicznych na Podkarpaciu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowoczesne kamery termowizyjne w rękach strażników granicznych na Podkarpaciu

P.Z.
09.12.2020

Do dziewięciu placówek Bieszczadzkiego Oddziału SG trafiły zestawy kamer termowizyjnych służących do ochrony granicy w dzień i w nocy. Zakup najnowszej generacji sprzętu o wartości prawie 3 mln złotych sfinansowano z funduszy unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Chłodzone kamery termowizyjne Göz Mobile tureckiej produkcji zakupiono we wrześniu bieżącego roku.  Najnowszej generacji przenośne, elektroniczne "oczy" poszerzyły zaplecze sprzętowe strażników granicznych i pomagają efektywnie zabezpieczać podkarpacki odcinek zewnętrznej granicy UE.

 

 

Zestawy kamer mogą być wykorzystywane w służbie na granicy przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. Uzyskany obraz jest bardzo dobrej jakości i daje zasięg obserwacji do kilku kilometrów.

Kamery posiadają specjalnie zaprojektowany układ okularów zapobiegający wydostawaniu się światła na zewnątrz, a przez to ewentualnego zdradzenia lokalizacji patrolu. 

Urządzenia umożliwią obserwację, detekcję i rejestrację ewentualnych prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz przemytu towarów.

Wartość inwestycji wyniosła prawie 3 mln złotych. Zakup był sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (projekty PLBU.04.02.00-UA-0205/17-00 oraz PLBU.04.02.00-UA-0239/17-00).

 

 

                                                                                                                            

 

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

  • patrol straży granicznej z nowoczesną kamerą termowizyjną
    patrol straży granicznej z nowoczesną kamerą termowizyjną
  • patrol straży granicznej  z nowoczesną kamerą termowizyjną
    patrol straży granicznej z nowoczesną kamerą termowizyjną
  • patrol straży granicznej z nowoczesną kamerą termowizyjną
    patrol straży granicznej z nowoczesną kamerą termowizyjną
do góry