Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Kolejne Posiedzenie Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne Posiedzenie Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina

P. Z.
10.06.2020

5 maja, w trybie online odbyło się trzecie spotkanie beneficjentów realizujących wspólnie program poprawy systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej.

Bieszczadzki Oddział Strazy Granicznej uczestniczy w dwóch projektach realizowanych w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, tj. PBU1/0205/17 oraz PBU1/0239/17. Programy realizowane są wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem SG oraz z partnerami z Lwowskiego i Mościckiego Oddziału Służby Granicznej Ukrainy.

5 czerwca,  za pośrednictwem łączy internetowych odbyło się trzecie spotkanie komitetów sterujących - polskich oraz ukraińskich beneficjantów programu.  Organizacja spotkania w trybie online wynikała z ograniczeń podyktowanych stanem epidemii.

Bieszczadzki Oddział SG reprezentowali: płk SG Robert KIELAR – Zastępca Komendanta ds. logistycznych, ppłk SG Lech CZERNECKI – Główny Księgowy oraz ppłk SG Tomasz BORYCKI – Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki.

Beneficjenci przedstawili stan realizacji projektu i planowane dostawy sprzętu. Bieszczadzki Oddział SG poinformował o zrealizowanych dostawach zestawów nadzoru optyczno-elektronicznego oraz o podpisaniu umowy na dostawę kamer termowizyjnych.

                                                                                                                  

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

  • Posiedzenie komitetów sterujących online
    Posiedzenie komitetów sterujących online
  • Posiedzenie komitetów sterujących online
    Posiedzenie komitetów sterujących online
  • Posiedzenie komitetów sterujących online
    Posiedzenie komitetów sterujących online
do góry