Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Cudzoziemcy pracowali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy pracowali nielegalnie

01.06.2018 P. Z.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Sanoku w ramach kontroli legalności zatrudnienia ujawnili cudzoziemców pracujących nielegalnie, m.in. w charakterze operatora walca oraz tancerek estradowych.

Jedna z kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców wykazała, że firma z Ustrzyk Dolnych będąca podwykonawcą na budowie drogi w m. Daliowa (gmina Jaśliska), nielegalnie zatrudniała obywatela Ukrainy. 27-letni cudzoziemiec pracujący bez wymaganego zezwolenia oraz umowy jako operator walca drogowego,  został zobowiązany przez Straż Graniczną do powrotu na Ukrainę z zakazem wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 1 roku. W stosunku do właściciela firmy – ob. Polski, w związku z nielegalnym powierzaniem pracy cudzoziemcowi zostanie skierowany wniosek do Sądu o ukaranie.

W innym przypadku, w trakcie kontroli zatrudnienia w klubie nocnym w okolicach Jasła funkcjonariusze ujawnili, że polski pracodawca nielegalnie powierzył pracę dwóm obywatelkom Ukrainy w wielu 33 oraz 34 lat w charakterze tancerek estradowych. Cudzoziemki wykonujące pracę bez wymaganego zezwolenia zostały ukarane mandatami w wysokości 1000 złotych, natomiast na właściciela klubu został skierowany wniosek do Sądu o ukaranie.

Kontrole legalności wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, jak również powierzania pracy cudzoziemców to ustawowe zadania Straży Granicznej. W pierwszym kwartale 2018 roku, funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG przeprowadzili w sumie 41 kontroli, w wyniku których skontrolowano 554 osoby. Wobec 102 cudzoziemców, stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy/prowadzenie działalności gospodarczej

do góry