Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Wizyta funkcjonariuszy z Grecji i ze Słowacji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta funkcjonariuszy z Grecji i ze Słowacji

Anna Michalska
19.09.2017

W ubiegłym tygodniu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej gościł funkcjonariuszy ze Słowacji i z Grecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Focal Points Staff Exchange 2017 Land, koordynowanego przez Agencję Frontex.

Goście reprezentowali kadrę dowódczą oraz koordynatorów punktów ogniskowych z przejść granicznych w Ubla i w Vysne Nemecke na Słowacji oraz w Kipi i w Kastanies w Grecji.

Podczas kilkudniowej wizyty słowaccy i greccy funkcjonariusze odwiedzili przejścia graniczne w Medyce, Korczowej i w Budomierzu, Placówkę SG w Huwnikach oraz Komendę Oddziału w Przemyślu.

Wizyta służyła wymianie doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących współpracy z ekspertami EBCGT (European Border and Coast Guard Teams ) z państw członkowskich UE, którzy delegowani są do służby w bezpośredniej ochronie granicy lądowej. Podczas spotkania dyskutowano również o zagadnieniach związanych z zarządzaniem przejściami granicznymi oraz przede wszystkim o współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony granicy.

 

 

 • Komenda Oddziału w Przemyślu
  Komenda Oddziału w Przemyślu
 • PSG w Medyce
  PSG w Medyce
 • PSG w Huwnikach
  PSG w Huwnikach
 • PSG w Korczowej
  PSG w Korczowej
 • przejście graniczne w Medyce
  przejście graniczne w Medyce
 • uczestnicy projektu
  uczestnicy projektu
do góry