Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. - Informacje o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacje o składnikach majątku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Anna Gwiżdż
20.03.2019

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, których wykazy zamieszczono poniżej.

Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Rady Mini­strów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być nieodpłatnie przekazane innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 r.

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych,

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy,

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby jednostek Straży Granicznej i pozostałych jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają:

  • w zakresie Sekcji Gospodarki Transportowej – mjr SG Piotr PAWLIŃSKI, tel. (16) 673 20 95 (służb. 665 2095),
  • w zakresie Sekcji Techniki Specjalnej - chor. SG Grzegorz ZIOŁO, tel. (16) 673 21 08 (służb. 665 2108),
  • w zakresie Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej - p. Zdzisław DEJNAKA, tel. (16) 673 23 69 (służb. 665 2369) lub 797 337 756,
  • w zakresie Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej -
    p. Waldemar GÓRNIAK, tel. (16) 673 21 82  (służb. 665 2182)
do góry