Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Redaktor
12.01.2022

 

 

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej realizuje obecnie niżej wymienione zadania inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Finansowanie ze środków FBW wynosi 75% natomiast 25% pokrywa budżet państwa.

 

Rozbudowa PSG w m. Korczowa

Zakończono realizację robót budowlanych, zrealizowano zakupy większości pierwszego wyposażenia.
nr projektu PL/2018/PR/0043
Ramy czasowe realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2022

 

Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Program Krajowy Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne  pn.: „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre", nr projektu: PL/2018/PR/0025.

Wartość projektu: 1.760.727,09 zł.
Kwota dofinansowania z FBW: 1.759.119,99 zł.


 

„Przebudowa PSG w m. Wetlina”

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Program Krajowy Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne  pn.: „Przebudowa PSG w m. Wetlina”, nr projektu: PL/2018/PR/0044.

Wartość projektu: 1.884.827,60 zł.
Kwota dofinansowania z FBW: 1.413.620,73 zł.

 

„Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kalwaria Pacławska”

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Program Krajowy Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kalwaria Pacławska”, nr projektu: PL/2018/PR/0024.

Wartość projektu: 1.484.798,49 zł. 
Kwota dofinansowania z FBW: 1.113.598,86 zł.

 

„Budowa wieży obserwacyjnej w m. Żmijowiska”

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Program Krajowy Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Żmijowiska”, nr projektu: PL/2018/PR/0026.

Wartość projektu: 1.397.982,28 zł.
Kwota dofinansowania z FBW: 1.048.486,71 zł.

 

Rozbudowa PSG w m. Hermanowice

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Program Krajowy Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa PSG w m. Hermanowice”, nr projektu: PL/2018/PR/0032.

Wartość projektu: 5.433.944,22 zł. 
Kwota dofinansowania z FBW: 4.075.458,17 zł.

 

„Rozbudowa systemu ochrony granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Program Krajowy Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu ochrony granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”, nr projektu PL/2018/PR/0040

Wartość projektu: 22.721.728,04 zł. 
Kwota dofinansowania z FBW: 17.041.296,03 zł.

 

 

 

do góry