Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Współpraca Bieszczadzkiego Oddziału SG z Brygadą Obrony Terytorialnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współpraca Bieszczadzkiego Oddziału SG z Brygadą Obrony Terytorialnej

P. Z.
28.03.2019

W komendzie BiOSG w Przemyślu podpisano porozumienie regulujące zasady współdziałania Bieszczadzkiego Oddziału SG z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej. Współpraca obejmuje m.in. szkolenia, wymianę informacji oraz wsparcie techniczne.

Porozumienie podpisano dzisiaj (28 marca) w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu. Straż Graniczną reprezentował Komendant BiOSG płk SG Robert Rogoz, a 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej jego dowódca, płk Dariusz Słota.

Porozumienie określa zakres oraz zasady współdziałania obu jednostek.

Współpraca w zakresie wymiany informacji, udzielania specjalistycznego wsparcia technicznego, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć szkoleniowych ma na celu wsparcie efektywnego wykonywania zadań ustawowych.

Od początku 2018 roku jednostki przeprowadziły już 7 wspólnych przedsięwzięć w ramach których funkcjonariusze SG przeszkolili ok. 380 żołnierzy BOT. Praktyczne szkolenia obejmowały zapoznanie z zadaniami Straży Granicznej oraz m.in. z zakresem uprawnienień w trakcie ewentualnego wsparcia udzielanego SG przez żołnierzy. Słuchaczy zapoznano także ze specyfikuję służby, infrastrukturą placówek SG oraz sprzętem wykorzystywanym w ochronie granicy państwowej.

  • Współpraca Bieszczadzkiego Oddziału SG z Brygadą Obrony Terytorialnej
    Współpraca Bieszczadzkiego Oddziału SG z Brygadą Obrony Terytorialnej
do góry