Placówka Straży Granicznej w Korczowej

W związku z budową autostrady A4 konieczne jest dostosowanie infrastruktury przejścia pod kątem przebiegu autostrady poprzez rozdzielenie ruchu towarowego od osobowego (obecny terminal przystosowany będzie jedynie do odprawy samochodów ciężarowych) i budowę niezbędnej infrastruktury dla ruchu osobowego na terenie przyległym do autostrady.

Usytuowanie terminali odpraw granicznych na nowobudowanej autostradzie A4.


Średni ruch w ciągu doby w przejściu granicznym w Korczowej w 2011r. wynosił:

Placówka SG w Korczowej ochrania odcinek 21,9 km granicy państwowej z Ukrainą.

KONTROLA RUCHU GRANICZNEGO I OCHRONA GRANICY PAŃSTWOWEJ

Na kierunku wjazdowym do RP znajduje się 11 pasów do odprawy granicznej, w tym:

Na kierunku wyjazdowym z RP znajduje się 10 pasów do odprawy granicznej, w tym:

Przebieg „zielonych pasów” oraz średni czas przekraczania granicy.

W Placówce SG w Korczowej, od kwietnia 2010r, dokonuje się wspólnej, selektywnej kontroli (Straży Granicznej i Służby Celnej) autokarów przy jednym zatrzymaniu. Efektem czego jest skrócenie czasu odprawy jednego autokaru do ok. 30 min.

1. Ruch na zielonych pasach Na zielonych pasach odbywa się tylko ruch samochodów osobowych. Średnio na dobę poprzez „zielony pas” przejeżdża ok. 50% całkowitej ilości samochodów osobowych odprawianych na wjazd do RP.