Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Postępowanie nr 38/SBiON/2017

28.12.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w m. Hermanowice" poniżej 135 000 euro 17.01.2018

Postępowanie 37/SBiON/2017

22.12.2017
Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań polegających na budowie wież obserwacyjnych w m. Bystre, Kalwaria Pacławska, Żmijowiska poniżej 135 000 16.01.2018
do góry