Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Nowe uprawnienia Straży Granicznej przynoszą konkretne wyniki i wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowe uprawnienia Straży Granicznej przynoszą konkretne wyniki i wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

12.01.2018 P. Z.

W związku ze wprowadzoną w życie w dniu 13 listopada 2017 r. nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym, funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali uprawnienia do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych.

  •  nowe uprawnienia Straży Granicznej

W samym tylko grudniu ubiegłego roku funkcjonariusze placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 210 dowodów rejestracyjnych.

Najczęstszą przyczyną zatrzymania dokumentów był brak ważnych badań technicznych, zły stan techniczny pojazdu lub nieokazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC (w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym członkiem Porozumienia  Wielostronnego biur ubezpieczycieli komunikacyjnych). 

Zdecydowana większość dowodów rejestracyjnych była zatrzymana w przejściach granicznych, pozostałe przypadki miały miejsce w toku kontroli drogowej przeprowadzanej wewnątrz kraju. 

do góry