Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze BiOSG wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze BiOSG wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji

P. Z.
09.01.2018

4 stycznia, funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców wzięli udział w czwartej edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Podkarpacie dla biznesu”

4 stycznia, funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców wzięli udział w czwartej edycji konferencji „Podkarpacie dla biznesu”, zorganizowanej przez rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izbę Administracji Skarbowej oraz Politechniką Rzeszowską.

Tegoroczna edycja wydarzenia, w której uczestniczyło ponad 200 osób, miała na celu zasygnalizowanie zmian w rożnych gałęziach prawa bezpośrednio odnoszących się do pracowników, pracodawców, przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Konferencja miała na celu wskazanie synergii działań biznesu z administracją publiczną i światem nauki w postaci dostarczenia wsparcia merytorycznego oraz praktycznego w zmieniającym się otoczeniu prawnym.

W swoim wystąpieniu, funkcjonariusze wydziału omówili zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium strefy Schengen, przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski, a także konsekwencje nielegalnego powierzenia im pracy.

fot. Marian MISIAKIEWICZ

do góry